007: het enige symbool van James Bond?

In zijn boek ‘The Bond Code’ onthult Philip Gardiner, een expert op het gebied van esoterische filosofie en etymologie, hoe schrijver Ian Fleming zijn fictieve personage James Bond baseerde op de occulte (= verborgen) kennis die hij in de loop van zijn leven had verzameld. Denk hierbij aan esoterische, etymologische en numerologische symboliek. Hiermee stak Fleming eeuwenoude heldenverhalen in een nieuw jasje.

Zo verwerkte hij Ja(chin) en Bo(az) – de twee pilaren uit de Bijbelse tempel van Salomo – tot Ja(mes) Bo(nd). Een kunstje dat later bij Ja(son) Bo(ourne) opnieuw is vertoond. De pilaren staan o.a. symbool voor de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in ieder mens. Dit heeft niets met transgenders te maken overigens. Het verenigen van polariteiten (eenheid creëren!) zie je ook terug in de verhaallijn die altijd hetzelfde stramien volgt. De mannelijke James moet zich, na eerst allerlei tegenslagen te hebben verwerkt (alchemistisch te zijn ‘afgebrand’), met een vrouw (de Bond-girl) verbinden (to bond), zodat uiteindelijk het goede het kwaad overwint. Zelfs de beroemde cocktail, de wodka martini, is een mix van mannelijk Vuur (= spirit, wodka) en vrouwelijk Water (= mare, martini).

En wil je weten waarnaar ‘007’ verwijst?