Het goddelijke cijfer 7

De som van het spirituele, hemelse cijfer 3 en het materiële, Aardse cijfer 4 wordt uitgedrukt in het goddelijke cijfer 7. In de Bijbel speelt het cijfer 7 een belangrijke rol. Het wordt gebruikt wanneer er een prestatie is verricht of wanneer iets (perfect) compleet is. Sta eens stil bij hoeveel onderwerpen in zevenvoud worden uitgedrukt:

 • De dagen van creatie;
 • De zevende letter van het Hebreeuwse alfabet is Zaïn (lees: Zion);
 • De kleuren uit wit licht (rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet);
 • De zeven sferen boven het aardoppervlak (volgens het geocentrische model);
 • Zeven hemelen (in de islam en joodse kabbala. Dit is een eeuwenoude religieus-filosofische traditie die uitlegt hoe het universum en het leven in elkaar zitten.);
 • Zwervende sterren (Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus);
 • De dagen van de week (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag);
 • De aartsengelen (Michaël, Jofiël, Chamuël, Gabriël, Rafaël, Uriël en Zadkiël);
 • Klassieke metalen (lood, tin, ijzer, koper, kwik, zilver, goud);
 • Zeven chakra’s (Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara);
 • De stadia van alchemie (calcinatie, oplossing, scheiding, conjunctie, vergisting, distillatie, stolling);
 • Zeven hermetische principes (Mentalisme, Correspondentie, Trillingen, Polariteit, Ritme, Oorzaak en Gevolg, Geslacht);
 • Zeven systemen van symboliek (symboliek van getallen, geometrische figuren, letters, woorden, magie, alchemie en astrologie);
 • De zeven muzieknoten van de toonladder;
 • Zeven deugden (wijsheid, gulheid, geduld, liefde, vertrouwen, zelfbeheersing, ijver);
 • Zeven zonden (ijdelheid, hebzucht, woede, jaloezie, vraatzucht, wellust, gemakzucht);
 • Zeven vette en zeven magere jaren in het Bijbelse Egypte;
 • De avonturen van Sinbad de Zeeman;
 • De zegels in het Bijbelse boek Openbaring;
 • De sacramenten in de Rooms-Katholieke Kerk (doopsel, vormsel,
Heilige Communie, biecht, ziekenzalving, priesterwijding en huwelijk);
 • De zeven vrije kunsten (Oude Griekenland) met het trivium bestaande uit grammatica, logica, retoriek, en het quadrivium met numerologie, geometrie, muziek en astronomie/astrologie;
 • De zeven wereldwonderen van de antieke wereld (de Hangende tuinen van Babylon, de Tempel van Artemis in Efeze, de Kolossus van Rhodos, het Mausoleum van Halicarnassus, het Beeld van Zeus te Olympia,
de Drie Piramiden van Gizeh en de Pharos-vuurtoren van Alexandrië);
 • De wereldzeeën (Noordelijke IJszee, Zuidelijke IJszee, Noordelijke – en Zuidelijke Stille Oceaan, Noordelijke – en Zuidelijke Atlantische Oceaan, Indische Oceaan);
 • De continenten (Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Europa, Azië, Australië, Antarctica);
 • Heilige rivieren in India (Ganges, Yamuna, Saraswati, Godawari, Narmada, Kshipra, Kaveri);
 • De zeven zussen in het sterrenstelsel van de Pleiaden;
 • Zeven sterren in het sterrenbeeld Orion;
 • Zeven sterren in de Steelpan van het sterrenbeeld Grote Beer;
 • De delen van het embryo (vruchtvlies, chorion, ruggenmerg, hart, hersenen, navelstreng, dooierzak);
 • Delen van het lichaam (hoofd, borstkas, buik, twee armen, twee benen);
 • De zeven oorspronkelijke zintuigen (gehoor, zicht, reuk, gevoel, smaak, intuïtie en telepathie);
 • Zeven klieren (pijnappelklier, hypofyse, schildklier, thymus (zwezerik), bijnier, geslachtsklier en de Cowperse klier bij mannen of de klier van Bartholin bij vrouwen);
 • Zeven onderdelen van de hersenen (cerebrum, cerebellum, pons, medulla oblongatta, corpus callosum, ruggenmerg, hersenvliezen);
 • De onderdelen van het oor (oorschelp, gehoorgang, trommelvlies, gehoorbeentjes, stijgbeugel, slakkenhuis, vestibulair systeem);
 • De onderdelen van het oog (hoornvlies, lens, iris, oogwit, glasvocht, netvlies, vaatvlies);
 • De openingen naar het hart (linker- en rechterventrikel (-kamer), linker- en rechter atrium (boezems), tricuspidalisklep, mitralisklep, kamertussenschot);
 • De zeven niveaus in het periodiek systeem der elementen.

Benieuwd naar wat de andere cijfers betekenen?