Wat stelt Vrouwe Justitia werkelijk voor?

Justitia was een Romeinse godin, wier afbeelding we vaak zien op gerechtsgebouwen en andere plaatsen waar recht wordt gesproken. Ze wordt meestal afgebeeld als een geblinddoekte figuur met in haar ene hand een zwaard en in de andere een weegschaal. Vrouwe Justitia spreekt gerechtigheid, maar welke taal spreken haar symbolen? Vanzelfsprekend de taal van de sterren: astrologie.

Op 23 september is het jaar volledig in balans, vandaar dat zich daar het sterrenbeeld Weegschaal bevindt. Dan begint, zowel in het jaar als gedurende de dag, de tweede helft van de cirkel die als vrouwelijk getypeerd wordt. Als je daarbij optelt dat Venus over Weegschaal heerst, is het vanzelfsprekend dat Justitia een vrouwelijke verpersoonlijking is. De tweede helft van de cirkel is symbolisch altijd de ‘donkere’ helft. In het dagelijks ritme de nacht, in bovenstaande afbeelding de winterperiode. Vandaar de blinddoek om aan te geven dat Justitia in deze periode niets ziet. Op deze manier is ze geheel onpartijdig. En haar zwaard splijt niet alleen het jaar of de dag in tweeën (Al-Infitar voor de moslims), het is het sword, het s-word: de taal die de slang, golfbeweging of ecliptica spreekt. Het is ook elk woord dat jij uitspreekt waardoor iemand blij of verdrietig wordt.

Rond 23 september vieren de Joden trouwens Jom Kipoer, Grote Verzoendag, hun heiligste dag van het jaar. Naar het Engels vertaald betekent ‘Grote Verzoendag’ Atonement Day. Deel je het woord atonement in stukjes, dan krijg je at-one-mind. Op deze dag verbinden beide tegenpolen zich met elkaar: de Zon kruist de evenaar op het herfstpunt; de beide helften van het jaar verzoenen zich. Daarnaast vasten de Joden om vergeving te krijgen voor mogelijke misstappen in het afgelopen jaar. Deze herfstevening is de dag waarop over alle mensen een oordeel geveld wordt, gesymboliseerd door het sterrenbeeld Weegschaal. De oude periode is afgelopen, een nieuwe periode breekt aan…