(© foto Jerusalema dans: www.musicinafrica.net)

Jerusalema: symbool van vrede en harmonie

De meeste mensen herkennen de naam Jeruzalem als de hoofdstad van de staat Israël in het Midden-Oosten. Gelovigen kennen het uit de Bijbel als de stad van koning David, en jongeren zullen aan het aanstekelijke dansje denken, dat wereldwijd door Jan en alleman uitgevoerd werd op de hit van de Zuid-Afrikaanse dj Master KG. De saamhorigheid en verbinding die deze groepsdans uitstraalt, is precies wat het woord Jeruzalem symboliseert. Een hoofdstad als symbool? Jazeker, ik leg je graag uit hoe een en ander letterlijk en figuurlijk in elkaar steekt.

Laat ik met letterlijk beginnen. Het Nederlandse Jeruzalem en het Engelse Jerusalem zijn afgeleid van het Griekse Hierousalem, dat weer van het Hebreeuwse Yerushalayim afstamt. Dit woord betekent letterlijk ‘basis van vrede’. De stam van dit woord is het Hebreeuwse yarah, dat ‘werpen, stralen’ betekent. Zoals bijvoorbeeld de zon die zijn licht op de aarde straalt/werpt. Het Hebreeuwse werkwoord shalem betekent ‘zijn’, ‘heel/compleet maken’ en ‘veilig’. De stad Salem is ook de plaats waar Melchizedek, koning van rechtvaardigheid, woonde (Bijbelboek Genesis 14:18). Even onthouden; rechtvaardigheid heeft alles te maken met in balans zijn en gelijkheid. Het Hebreeuwse Yerushalayim dekt dezelfde lading als de Arabische woorden Heru Salem, dat ‘vrede van Heru’ betekent. En als je mij al een tijdje volgt, ken je mijn voorliefde voor het Oude Egypte. Heru is niemand anders dan Horus/Ra, de Egyptische zonnegod. De zoon, of moet ik zeggen ‘zon’, van godin Isis en god Osiris. Deze drie vormen samen een onafscheidelijke drie-eenheid.

Op Wikipedia kun je lezen dat de naam Israël ‘Strijder met God’ betekent. Het zou ontleend zijn aan opnieuw het Bijbelboek Genesis, waarin Jacob de naam Israël krijgt na een worsteling met een engel. De naam Israël lijkt echter ook samengesteld uit de namen van de hiervoor genoemde Egyptische drie-eenheid:

Is = Isis, de moeder, het vrouwelijke, emotie;
Ra = de zo(o)n, het kind, het stralende eindproduct van Is(is) en El;
El = Osiris, de vader, het mannelijke, verstand (denk maar aan mind/El, mentaal).

De schrijvers van de oude heilige geschriften (van welke cultuur of religie ook) waren heel goed op de hoogte van universele kennis en verpakten het op hun eigen manier. De geografische namen en personages die we in de oude verhalen tegenkomen zijn metaforen voor verschillende processen in de macrokosmos van ons universum, en in de microkosmos van ons lichaam. Er wordt gezegd dat er maar liefst zeven interpretaties zijn voor boeken zoals de Bijbel, Tora, Koran, Bhagavad Gita, enz.. Deze interpretaties kunnen historisch (de minst belangrijke), fysiologisch, astrologisch, astronomisch, biologisch, numerologisch of spiritueel van aard zijn. Wanneer je uitgaat van de diepere betekenis van mannelijke en vrouwelijke symbolen (woorden of afbeeldingen), stelt het oorspronkelijke Israël geen Egyptische goden of supermensen voor, zoals hierboven lijkt. Echter, Israël betreft ook geen staat aan de Middellandse Zee

‘Israël’ gaat om een staat van zijn die je als mens spiritueel en lichamelijk kunt bereiken!

Figuurlijk (denkend in figuren, afbeeldingen) associeert iedereen het jodendom en Israël met de davidster. In het Hebreeuws wordt deze het Magen David (Schild van David) genoemd, en in het hindoeïsme de Satkona yantra. Deze zespuntige ster is het symbool van heilige, geometrische scheppingskracht. Het zijn twee samengesmolten driehoeken die perfecte balans/symmetrie voorstellen. Waartussen? Tussen de twee polariteiten, de twee natuurlijke geslachten onderling (man vs. vrouw), en de mannelijke en vrouwelijke energie die ieder mens in zich heeft: verstand en emotie. Het verbeeldt de eenheid van dualiteit. Harmonie, een woord waarin de zon (Ra) en de maan (moon) verborgen zitten. Een andere naam voor de davidster is het Zegel van Solomon. Het verbond tussen de Sol (Zon) en Mo(o)n (Maan). Deze hemellichamen zijn universele symbolen voor de man (het mannelijke) en de vrouw (het vrouwelijke) in ieder van ons.

Hierboven zie je waar de twee driehoeken samensmelten: je hart, het centrum van je fysieke en energetische lichaam. Het stralende hart (Ra) is de ontmoetingsplaats waar je verstand (El) en emoties (Is) elkaar moeten zien te vinden, waardoor je een mooi, uitgebalanceerd en lichtgevend wezen kunt zijn. Zoals de zon(negod Ra). Je hart is de ‘hoofdstad’ van je lichaam, waar beide polariteiten (spiritueel) vrede stichten en samensmelten. Met andere woorden; je hart is ‘Jeruzalem’, de ‘stad van David’.

Van de naam David stammen ook het Engelse dove en het Nederlandse duif af. Ook al zo’n vredessymbool. En in het verlengde daarvan: wat is de naam van het buitenverblijf (‘de ontmoetingsplaats’) van de Amerikaanse president, waar vredesoverleg plaatsvindt?

Niets fijners dan in vrede, veilig met elkaar plezier uitstralen. Meedoen aan de Jerusalema challenge is hiervoor een mooie gelegenheid!